Årsbok 2011

Mellan kontroll och tillit.
Om gripbara värden och ogripbara.

Årets antologi från Kristen humanism innehåller som vanligt ett antal artiklar och bokrecensioner som spänner över ämnen som naturvetenskap, samhällsvetenskap, teologi, historia, medicin, humaniora, psykologi m.m. Boken innehåller ett knappt 20-tal fotografier av Nina Korhonen och Maria Miesenberger. En handfull dikter av Lars Björklund återfinns också.

Från baksidestexten

Så enkelt som möjligt börjar ett uttalande av Albert Einstein. Inom teknik och vetenskap kan vi genom gripbara värden – siffror – strukturera och förändra vår verklighet. Dessa metoders stora framgång lockar till att lägga ett de gripbara värdenas raster över hela verkligheten. Priset blir lätt att svårgripbara värden som det som sker i mänskliga möten blir osynliggjorda. En ensidig koncentration till mätbara värden kan också leda till en överdriven kontroll som får tilliten människor emellan och för verkligheten som totalitet att erodera. Einsteins formulering har en fortsättning: Men inte enklare.

Lars Söderholm, ordförande redaktionskommittén

Artiklar

Dialogen – den fjerde samtaleformen
Dag Hareide

Att vara kristen är att vara humanist
– ett manifest för öppna samtal om en samtida humanism
Styrelsen för Kristen humanism

Ettor, nollor och förlusten av det äkta
– om information som modell och metafor
Helena Granström

Det obeskrivliga och gränserna för naturvetenskapens verklighet
Bengt Gustafsson

Kyrka möter teater på Sigtunastiftelsen
– 8-10 april 2011
Anders Duus & Kerstin Dillmar

Ett feriejobb
Helen Sverkel

Resultatstyrning som världsbild
Joakim Molander

Om att mäta effekterna av olika psykologiska behandlingar av den sårbara människan
Per Magnus Johansson

På fast mark vänd mot havet
– om mötet mellan läkaren och patienten
Lars H Gustafsson

Existentiell hälsa en friskfaktor i vår tid
Cecilia Melder

Med Gud lever vi utan Gud
Martin Lind