Årets bok 2021


Ett vi utan ett dom

Går det att bygga en stark gemenskap, ett vi, utan att andra behöver få rollen av dom? Kring den frågan började arbetet med årets bok. Då anade ingen hur aktuell frågan skulle bli inom några månader. När gränser stängdes och ingen borde umgås med någon utanför det egna hushållet.

Årets bok från Förbundet Kristen humanism är speciell. Den har växt fram under en pandemi, som på olika sätt påverkat oss alla. Bo Forsberg berättar hur det var att drabbas och insjukna i Covid-19 utan förvarning. Filosofen Fredrik Svenaeus funderar över vad den fysiska distansen gör med vår gemenskap, och avsaknaden av möten med våra fysiska kroppar. Eva Johansson skriver om sången från badet i Betesda, i vars fem pelargångar all världens sjuka ryms och hoppet slocknar.

I värmländska Sysslebäck har kvinnor från 19 nationaliteter broderat sina berättelser om flykt, hemlängtan och framtidsdrömmar. Annika Sjöqvist Platzer har besökt Östra Älvdals församling längs den gamla pilgrimsleden mot Trondheim.

Statsvetaren Ulf Bjereld konstaterar att liberalism och nationalism riskerar att bli en farlig förbindelse. Medan Heikki Huttunen spanar i ett Europa som förändras av corona och Magdalena Dahlborg funderar vad de inre och yttre murarna gör med oss.

Erfarenheterna av pandemin syns också i de nya sångerna, i texterna som tolkar vår tid. I årets bok finns fyra nya ”psalmer”, skrivna av Sven Hillert.

Bilderna av Albin Hillert och Johan Nilsson talar sitt eget språk. Årets bok innehåller också ett femtiotal recensioner som spänner över skönlitteratur, teologi, filosofi, psykologi, historia, samhälle och naturvetenskap.