Årets bok 2015

ÅretsBok2015

Religion – konflikt och försoning

De gammaltestamentliga profeterna skärskådade makten och den rådande ordningen. De krävde rättvisa, de krävde frihet. Verklig fred bygger på frihet och rättvisa. Vilken roll spelar våra religioner i strävan efter fred och rättvisa? Hur kan religionerna bidra till försoning mellan nationer och mellan folkgrupper?

Innehåll:

Sara Gehlin, Hur skapar vi en fredskultur? Ekumeniska perspektiv på fredsbyggande i vår tid
Madeleine Fredell, Justitia et Pax – Rättvisa och Fred
Anders Mellbourn, Mer fred med annat försvar
Kristian Gerner, Putins Ryssland – tänkande och ambitioner
Isak Svensson, Religion och konflikt:  Några antaganden och empiriska reflektioner
Douglas Brommesson och Henrik Friberg-Fernros, Religion och konflikt
Daniel Lindmark,  Sanningen ska göra er fria. Kyrkan, samerna och historien
Håkan Bengtsson, Kristna talar om judar, judar talar om kristna – om konsten att inte tala förbi varandra
Göran Eidevall, Krig och fred i Den hebreiska bibeln
Hans Leander, Jesus och våldet
Niklas Eklöv, Förlåtelsen som ett redskap för försoning och fred
Kjell-Åke Nordquist, Försoning – en fråga om struktur?
Charles Villa-Vicencio, Att föreställa sig positiv sekulär försoning
Marika Griehsel, Nelson Mandela och fredens möjligheter

Boken innehåller också ett femtiotal recensioner av böcker inom teologi, filosofi och psykologi, historia och samhälle, naturvetenskap samt skönlitteratur och litteraturvetenskap.

Den som har betalat medlemsavgift för 2014 senast den 15 oktober får boken automatiskt. Ytterligare exemplar beställs på info@kristenhumanism.org. Priset är 200 kr.