Årets bok 2023


Demokrati, krig och mänsklig värdighet

Från början skulle årets bok handla om demokrati och mänsklig Värdighet, men efter anfallskriget mot Ukraina i februari 2022 växte temat.
• Cyril Hovorun beskriver blandningen av religiösa och närmast Mytiska föreställningar som ligger bakom Putins krig.
• Jan Henningsson tittar närmare på den roll högsta ledningen för den ryska-ortodoxa kyrkan spelar.
• Hans Corell analyserar situationen i Ukraina ur ett folkrättsligt perspektiv.

Årets bok lyfter också frågorna om demokrati och hur beslutsprocesser växer fram. Och inte minst vikten av att lyssna innan besluten fattas.
• Magnus Hagevi undersöker vilken roll Gud spelar i den svenska politiken.
• Elisabeth Gerle ställer frågan om vart mänskligheten är på väg.
• Anders Wejryd tittar på vilken roll kyrklig diplomati kan spela
• Mischa Jaksic skriver om kyrkan som skola, om att ”lära att lära”.
• Jan-Åke Alvarsson visar hur beslutsprocessen växer fram i den unga pingstväckelsen.
• Magdalena Dahlborg beskriver den världsomspännande synodala process som pågår inom den katolska kyrkan.

Till sist en spaning, där Jonas Jonson skriver om hur den kristna Humanismen växer fram i slutet på 30-talet. Medan Annika Sjöqvist Platzers porträtt av Bo Nylund tecknar bilden av en självklarhetens tjänare, vars livsgärning berört många,

Ivo Holmqvist, Stina Karltun, Anders Liljas och Annastina Jönsson svarar tillsammans för spaningen av nyutkommen litteratur under året. Medan Albin Hillerts och Johans Nilssons bilder fångar vår samtid.