Sommarmöte 2023

En kultur för nya berättelser
2023 års sommarmöte hölls på
Geijerskolan i Ransäter, 9-13 augusti.

Här nedan kan du läsa mer om detta sommarmöte.

Sommarmötesfolder 2023 (högupplöst)
Sommarmötesfolder 2023  (lågupplöst)

Från styrelsens och sommarmöteskommitténs inbjudan: 

En kultur för nya berättelser

Människan är en berättande varelse. Vi tar till oss intryck och erfarenheter och sorterar in dem i sekvenser som hör ihop. Vi placerar oss själva och varandra i våra berättelser och försöker förstå hur vår tillvaro ser ut och vad som är vår plats och uppgift i den. 

    Vi behöver våra berättelser, både de som handlar om vårt eget liv och de som handlar om vårt samhälle och vår värld. De gemensamma berättelserna hjälper oss att gå åt samma håll, att driva på och att hjälpas åt. Därför är det viktigt hur våra berättelser ser ut, vilka värderingar de bär och vem det är som förnyar dem. 

    I årets sommarmöte fördjupar vi oss i våra gemensamma berättelser. Vad är det vi måste hålla extra hårt i? Vad behöver nyskapas? Vad eller vilka driver oss? Vi tar hjälp av den kristna humanismens historia, av den värmländska berättartraditionen, av politiskt, kulturellt och teologiskt tänkande. Och av varandra.

    Varmt välkommen till ett sommarmöte med allvar och lek, med bön och samtal, med eftertanke och skratt! Vi möts på Geijerskolan i Ransäter, där en kristen humanistisk tradition sedan lång tid levt tillsammans med den värmländska berättartraditionen. Det får oss att tro på ett möte fullt av liv och kreativitet.   

   Mer information om sommarmötet kommer allteftersom att finnas på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org. 

Varmt välkomna till årets sommarmöte!

Medverkande – möt bland andra:

 • Rolf Ahlzén, läkare, medicinetiker
 • Georg Andrén, landshövding i Karlstad
 • Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap
 • Erik Amnå, professor em. i statsvetenskap
 • Eva-Maria Munck, internationell handläggare
 • Samuel Munck, programsamordnare
 • Anna-Karin Palm, författare
 • Margareta Brandby-Cöster, präst och teologie doktor
 • Petra Carlsson Redell, professor i systematisk teologi
 • Sören Dalevi, biskop i Karlstad
 • Bo Forsberg, ordförande i Förbundet Kristen humanism
 • Leif Stinnerbom, teaterchef Västanå teater
 • Bengt Berg, värmländsk poet och berättare
 • Mimmi och Jakob Skarrie, musiker
 • Ageravolontärer
 • Inger Jonasson, akvarellmålare
 • Karin Olofsdotter, ekoteolog
 • Helene Egnell, präst
 • Stefan Edman, biolog och författare

Dagsprogram för sommarmötet, med tider och programpunkter.