Årets bok 2022


Vart är vi på väg?

Årets bok är en spaning över den tid vi lever i. Ur den växer också frågan som är årets tema. Vart är vi på väg? Det innebär att årets bok spänner över ett brett fält. Magnus Hagevi analyserar hur de ”kristna” väljarna röstar. Vilken roll spelar samfund och kyrklighet för vilket parti vi röster på? Vad säger det om valet 2022? En helt annan infallsvinkel har Linnea Jensdotter som har undersökt samspelet mellan religion och politik i hybrida mediemiljöer.

Annika Sjöqvist Platzer har tittat närmare på kyrkornas sociala arbete, med nedslag i Equmeniakyrkan och i Svenska kyrkan. Werner G Jeanrond reflekterar över arvet efter den välkände Teologen Hans Küng. Medan Magdalena Dahlborg funderar över kroppens betydelse i kyrkan, mot bakgrund av en pandemi där vi tvingades att umgås digitalt. Hur kroppslig är Kristi kropp?

I närmast total medieskugga växer de små pentekostala Migrantkyrkorna fram i Sverige. Nils Malmström har följt dem och de utmaningar som de möter. Stina Karltun frågar, med utgångspunkt i en nyutkommen antologi, hur vi i Sverige tar emot dem som flyr till vårt land. Vilka är våra bevekelsegrunder? Hur hanterar vi det som är besvärligt och utmanande?

Under hösten 2022 samlas dessutom företrädare för en halv miljard kristna, i form av Kyrkornas världsråd, till generalförsamling. För först gången på över 50 sker det i Europa. I vilken riktning är detta kyrkornas eget FN på väg att utvecklas?

Sist men inte minst, årets recensioner som spänner över allt från skönlitteratur, litteraturvetenskap, historia till samhälle och naturvetenskap.