I Laestadius fotspår

8/2 2010 av Torbjörn Lindquist

Två viktiga saker har hänt under hösten i svensk kristenhet: kyrkomötets beslut angående samkönade äktenskap och de båda kvinnorna Eva Brunnes och Tuulikki Koivunen – Bylunds biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Vi, jag och min fru, bestämde oss tidigt för att resa ner till Uppsala för att få vara med om en viktig händelse och högtid i Svenska kyrkans historia. Och det kändes som ett mäktigt historiens vingslag när de båda kvinnorna fick överta sina insignier och hela den fullsatta domkyrkan gav de båda nyvigda biskoparna en lång och varm applåd!

I Pajala i Tornedalen långt upp i norr i vårt avlånga land, där prosten Lars Levi Laestadius var kyrkoherde under mitten av 1800- talet, har efter en lång och mödosam process en kvinna utsetts till kyrkoherde. Tidningarna har grundligt rapporterat om Monica Metsävainios överlägsna meriter och om kyrkorådsledamöter som vägrar uttala sig om märkliga turer under tillsättningen. ”Det har varit ett Herrans liv”, säger Monica som till sist utsågs till kyrkoherde med minsta möjliga marginal- 6 röster för och 5 röster emot!

Motståndet mot kvinniga präster sitter djupt bland breda kretsar i Tornedalen. Därför har det varit en viktig händelse här uppe i norr- en kvinnlig kyrkoherde i Laestadius fotspår. Eva Brunnes valspråk ”Gör inte skillnad på människor” och Tuulikkis ”Kärleken fördriver rädslan” kunde också vara Monicas!

Och när ljuset sakta, sakta börjar återvända till det vinterkarga och det vackert snöklädda Pajala installerar Luleåbiskopen Hans Monica Metsävainio till kyrkoherde i Pajala pastorat.

I det lilla sker ofta det stora – visst finns det mycket att glädja sig åt för en kristen humanist!