Dynamik istället för dynamit

11/2 2011 av Sten Högberg

Malmöborna är räddast och otryggast i Sverige. Det har Brottsförebyggande rådet slagit fast i en undersökning, enligt Sydsvenskan. Vi har fått veta att vi har de fattigaste barnen och vi har de sämsta skolresultaten. Listan på minustecken tycks vara oändlig. Eller är det egentligen plustecken? Berättar de här listorna om engagemang och ansvarstagande – om en vilja och en beredskap att ta emot, härbärgera och sakta men säkert hjälpa till att bygga upp? Att ge en dräglig tillvaro för människor som flytt från uppväxt med våld, krig och katastrof och som drömmer om fred, trygghet och välfärd?

Vi är ca 50 % av utländsk härkomst. Bottenläget i rangordningarna kanske berättar att Malmö mer än andra städer tagit ansvar eller fullföljer högt ställda etiska ambitioner. Alla vet att ansvar och ambitioner inte säger något om aktuella resultat, men betydligt mer om riktning och framtid. Många vet också att Malmöregionen samtidigt står för en dynamisk utveckling utöver det vanliga i landet. Vad är det som skapar mänsklig utveckling egentligen? Varifrån kommer dynamiken? Kommer den norr- eller söderifrån?

Just nu följer vi intensivt utvecklingen i Egypten. Under 17 dagar har tusentals, kanske miljontals egyptier utstått hot om våld, riskerat ekonomi, mat för dagen utan att själva ta till våld bara för att få uttrycka sina krav på samhället. Människor som kommer till Egyptens nu kanske farligaste plats uttrycker känslor av uppvaknande av en ny tillit till varandra, nästan en förälskelse. Vad händer? På torget möts människor som inser att de har samma dröm och att de har 50 % chans att få den förverkligad. Risken för blodbad är lika stor, men det betyder mindre för dessa människor. Just där riskerna är som störst blir också drömmen om förändring mest verklig – drömmen om fred, frihet och delaktighet. Där drömmen är som starkast blir också besvikelsen som starkast och tar sig de mest destruktiva formerna. Det är en utmaning för varje samhälle att på politisk väg ta besvikna människor genom den frustration och apati som spruckna drömmar innebär. Om den utmaningen bärs av rätt människosyn så innebär den dynamisk utveckling då den frigör drömmar. Rätt människosyn i det sammanhanget är humanistisk en tro på människans förmåga, hennes vilja till tillit och samarbete och hennes kraft att ta sitt ansvar ensam och i grupp.

Social Cohesion är ett engelskt uttryck för när alla goda krafter i ett samhälle gör gemensam sak för sitt samhälles bästa. Det kan gälla muslimer, judar, buddister, hinduer och kristna, hjälporganisationer, kommunala och statliga institutioner och politiker. En sådan process är på gång i Malmö – var annars?

Och ikväll kom nyheten – Mubarak har avgått.