Tjechov och mellanrum

5/5 2011 av Lars Söderholm

Den veckan var hon bortrest. Det gav honom mer rymd. Flera gånger tog han sig till det lokala biblioteket. Två böcker fångade där hans intresse.  I en av dem fastnade han för ett par meningar, ett citat ur en av Anton Tjechovs anteckningsböcker:

Mellan ”Gud finns” och ”Gud finns inte” ligger ett helt enormt fält, som den sant visa människan tillryggalägger med stor möda. Ryssen känner bara endera av dessa ytterligheter, vad som ligger mellan dem intresserar honom inte; och därför vet han vanligen ingenting eller mycket lite.
Lars Kleberg, Tjechov och friheten, s. 244.

Gång på gång återvände han till formuleringarna.

När hon var tillbaka försökte han berätta för henne vad han läst.

Som två elektriska poler i ett rör fyllt med tunn gas, sa han. När spänningen mellan dem låg på lämplig nivå kunde en blixt eller en stående urladdning ske mellan dem, och gasen bli lysande.