De ”nya” Moderaterna och individualismen

21/3 2012 av Anders Wesslund

Ämnen: , , , , ,

Efter ett tips från Lars-Gunnar Frisk tog jag del av en artikel i Fokus om hur ”de nya” Moderaterna arbetat på att förändra bilden av Sverige i omvärlden. En idé som förfäktats av historikerna Lars Trägårdh och Henrik Berggren (som skrivit ett omfattande verk om Olof Palme) är att Sverige varit ett land av radikal individualism, inte kollektivism. Den fångades upp av nye ”propagandaministern” Per Schlingmann som har drivit den vidare. Sedan Reinfeldt gjorde honom till statssekreterare förra året är det vi skattebetalare som avlönar honom. Han var på TV häromkvällen och talade om tolkningsföreträdet kring den svenska modellen. Tesen passar även Moderaternas strategi att ändra bilden av sig själva och av historien. Där Socialdemokraterna var duktiga på att skapa välfärdsstrukturer för att frigöra denna individualism, är nu de ”nya” Moderaterna de rätta arvtagarna till att utveckla denna individualism. Systemskiftet är inget systemskifte, bara en följdriktig logik. Tänk, så skönt att hitta en tes som ger moralisk legitimitet åt att man systematiskt ökar klyftorna människor emellan.

Men just behovet av att hitta en tes eller teori som legitimerar ökad ojämlikhet, att den bottnar i individuella skillnader, tyder på en moralisk konflikt. Eller på att tesen inte stämmer. I ett samhälle med extrem individualism borde det vara en anomali att människor alls går samman, förenas, vare sig det rör att förbättra sina villkor eller för att man bara vill vara tillsammans. Folkrörelser, fackföreningar, kyrkor, idrottsklubbar, körer, solidaritetsrörelser…

Om det förstnämnda gäller, att det handlar om en moralisk konflikt, innebär det att även nyliberalen erkänner att ojämlikheten och de grava klyftorna är ett problem. Det blir ett problem, inte bara strategiskt eller pedagogiskt utan för att det i hjärtat slår an en sträng av samhörighet med medmänniskan eller den utsatte. Och då blir det svårt att förfäkta den radikala individualismen. I Dagens Arena publicerades den 19 mars bilden på soppkön utanför S:t Klaras kyrka. Några serverar soppa – oegennyttigt, några står i kö. En bild av Sverige idag men också av solidaritet i ett samhälle där individualismen drivits alltför långt. Men har den segrat? Hoppet, det är att människor kan sträcka sig bortanför sig själva till varandra.

Och det sker om och om igen.