Ammarnäs

26/4 2012 av Anders Wesslund

Ämnen: , ,

Längst in i lappländska fjällvärlden där Vindelälven rinner upp, ligger byn Ammarnäs, Gávtsjávrrie på umesamiska och Geavtse eller Geavtsjaevrie på sydsamiska.  Det är 89 km till närmaste större ort, Sorsele. Lämningar såsom fångstgropar vittnar från förhistorisk tid. Från 1600-talet finns Ammarnäsområdet upptaget på kartor och källor vittnar om samisk kultur. Gravar och kultplatser är många i området och visten var i bruk in på 1900-talets första decennier. Det rör sig om umesamisk kultur men efter tvångsförflyttning av Karesuandosamer på 1930-talet (rasbiologins tidevarv) finns nordsamiska familjer och språk närvarande. Nybyggare kom på 1800-talet och kapellet med samisk kyrkstad byggdes 1858.

Idag finns runt 100 bofasta i byn. Det bedrivs renskötsel och turism i ett antal företag. Många personer finns i flera verksamheter, flera med västsvensk bakgrund i näringslivet. Det finns även en fast forskningsstation (Lunds universitet; främst forskning kring fåglar)och Naturrum,som ligger i anslutning till hotellet ger inblickar i Vindelfjällens naturreservat, Sveriges största. STF har vandrahem och fiskecentrum är känt för alla fiskekännare, gissar jag. Småbruk drivs i deltalandskapet runt Gautsträsket. Här är vi över odlingsgränsen och Potatisbacken är unik. I den branta södersluttningen har man ändå kunnat odla sina rotfrukter.

Till Ammarnäs kommer man för avkoppling och naturnära upplevelser mer än för flashigt nöjesliv, som min familj under påsken. Här finns närheten till orörd fjällnatur med tjärnar och forsar. Vindelälven är orörd och här stod kampen om att rädda de orörda älvarna på 1970-talet. Längs dess dalgång genomfördes under flera år på 1980-talet Vindelälvsloppet, långdistansstafetten med målgång i Vännäs neråt kusten. Idag hålls hundspannslopp med tävlande långväga ifrån. Turer med islandshästar hör också till bilden. På fjället och i fjällbjörkskogen finns bl a lo och järv, fjällräv, ripa och ren samt ett rikt fågelliv med blåhake, rödvingetrast , lappsparv, gråsiska, fjällabb och många fler fågelarter. På vidderna råder stillhet. Närmare skoterlederna visar sig mer av spåren från stadsbons livsstil. Här hörs motorerna på långt håll och avgaserna sticker i näsan. I slalombacken blandas underbara stunder i sluttningen med ständigt radioskval vid liftstationen. På parkeringen nedanför har husvagnarna byggts på med små förstugor. Lite längre ner finns stugbyar och fritidshus blandat med gammal bebyggelse. I Ammarnäs kämpar bygden för sin överlevnad bortom allfarvägarna. Det är en balansgång mellan modernitetens bekvämligheter och de naturnära värdena. Vyerna och utsikterna är undersköna och gratis men utan pengar, näringar och turism klarar sig inte byn.