Olle Nystedt – en hedervärd domprost

19/2 2013 av Torbjörn Lindquist

Ämnen: , , , , ,

I ett blogginlägg från början av januari skrev Benny Fhager om Torgny Segerstedt och filmen ”Domen över död man”.  Det är en bra film som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram Torgny Segerstedt som en av våra svenska motståndare till nazismen, judeförföljerserna och antisemitismen. I det sammanhanget tycker jag att det finns anledning att lyfta fram ytterligare en motståndare och göteborgare kring vilken det inte har uppmärksammats lika mycket, nämligen Olle Nystedt.

Under åren 1938 till 1943 var Olle Nystedt domprost i Göteborg och från 1943 fram till slutet av 1950- talet pastor primarius och domprost i Stockholm. I samband med den tyska inmarschen i Norge den 9 april 1940 kallade Olle Nystedt till gudstjänst i Göteborgs domkyrka där han höll en predikan i en överfylld domkyrka som var ett rungande angrepp på nazismen och antisemitismen. Det var modigt gjort och Olle kom att vara högt placerad på nazisternas dödslistor för resten av kriget.  År 1957, när frågan om kvinnliga präster  avslogs av kyrkomötet var Olle Nystedt den enda prästerliga ledamot som röstade för kvinnliga präster. Inte en enda präst och inte en enda av våra biskopar slöt upp bakom honom.

I dessa tider när främlingsfientligheten börjar breda ut sig i Europa, när en ledande regeringsmedlem anser att det är dags att minska flyktingarnas antal i vårt land, när arbetslösheten tilltar särskilt bland våra ungdomar och när klyftorna i det svenska samhället  vidgas,  då kan det vara värt att lyfta fram människor som med modet i högsätet går sin egen väg i mänsklighetens tjänst. Olle Nystedt var en sådan och  en sann och hedervärd kristen humanist.