Kristen Humanism i Stockholm

24/2 2017

 Måndag den 6 mars 18.30 Sjöstadskapellet

Julia Ryberg, ”Kväkarnas liv och andlighet. Det inre ljuset och om att söka klarhet och söka enighet”

Julia Ryberg är kväkarnas samfundspedagog i Sverige med ett internationellt arbetsfält. Hon är född i en amerikansk kväkarfamilj med kväkartillhörighet sedan 1670-talet.

Adressen till Sjöstadskapellet är Lugnets allé 46. Det går att åka buss 74 till Sickla kaj, därifrån är det 100 meter att gå. Alternativt buss 71 till Sickla udde.och därifrån är det 400 meters promenad. Eller också tvärbanan till Sickla kaj och 200 meters promenad.