Tro och vetande

13/1 2018 av ErikLundgren

Ämnen:

Tro och vetande är en klassisk konflikt som länge har följt religionen. När tron säger något om den materiella verkligheten som inte stämmer med det naturvetenskapen vet, då är tron falsk. När jag som forskare får veta att bara vissa sträckor av DNA uttrycks som delar av ett protein, så vet jag något om det verkliga. När likadana DNA-element upptäcktes på flera ställen i arvsmassan så trodde man att sådana DNA-element ger uttryck av funktionella element i olika proteiner. Det gick att visa att tron var sann genom experiment, där man tog bort sådana DNA-sträckor. Nu vet vi vilken betydelse dessa DNA-sträckor (exoner) har, och ingen tror något annat. Tro och vetande påverkar varandra.

Kan man testa religiösa utsagor på samma sätt? Petrus försökte, men han visste att man inte kan gå på vattnet. Men när han såg Jesus göra det, trodde han, att han också kunde det. Vi vet vad som hände.

Mitt barnbarn berättade att de fick höra om hinduismen i skolan. Hen frågade om jag trodde på återfödelse. Jag sa att om jag fick bevis till exempel att någon kunde ge bevis på ett tidigare liv, så skulle jag tro på det. När hen sedan frågade om vad som händer efter döden, så var mitt svar att jag inte visste, men jag berättade om min svårt sjuka pappa, som låg i sin säng och sjöng en naiv sång om sin resdräkt som skull bytas mot bröllopskläder, när han dött. Hans tro hjälpte honom att uthärda den faktiska verkligheten. Hans tro var inget bevis för Guds existens, men var lika viktig för honom (och för mig) som om den vore en vetenskapligt bevisbar sanning.