Somewheres och Anywheres

17/2 2018 av Lars Söderholm

Ämnen: , , ,

Kan Somewheres och Anywheres vara två användbara begrepp för att förstå vad som händer i världen?

Vad orsakar de stora förändringar vi ser inom den politiska världen: Brexit, valet i USA, AfD i Tyskland, Ungern, Polen, förändringarna i det svenska politiska landskapet? Ett försök att förstå är att utöka den traditionella höger-vänster-skalan med en vertikal skala som brukar betecknas GAL – TAN. GAL står för Green-Alternative-Libertarian eller ungefär Grönt-Alternativt-Liberalt. TAN står för Traditionalist-Authoritarian-Nationalist eller Traditionellt-Auktoritärt-Nationalistiskt. GAL brukar vara uppåt och TAN neråt i diagrammen.

Docenten i statsvetenskap Katarina Barrling har skrivit en mycket intressant artikel där hon anknyter till en bok av den brittiske journalisten David Goodhart The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics. Där ges ett tänkvärt försök till förklaring till vad som är på gång.

Goodhart menar att det i grunden finns två slags människor. Han kallar dem Somewheres respektive Anywheres eller på svenska någonstansare respektive varsomhelstare. En Somewhere känner sig hemma på ett ställe, i ett sammanhang men en Anywhere kan känna sig hemma på många ställen och i många sammanhang. Enligt Goodhart är ungefär 50% av befolkningen Somewheres, 25% Anywheres och 25% någonstans däremellan. Han menar också att Anywheres har varit dominerande inom politiken och journalistiken. Det som har kommit som en stor överraskning är att andelen Somewheres visat sig vara så stor och betydelsfull…

Här finns länken till den ytterst läsvärda artikeln:
https://kvartal.se/essaer/frn-ngonstans-till-varsomhelst-s-gick-partierna-vilse