Blott Sverige…

20/5 2018 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

Den israeliska sociologen Eva Illouz har skrivit boken Israel: sociologiska essäer som handlar om konflikten med Palestina. Hon citerar Foucault, som menar att intellektuellas demokratiska uppgift är att säga sanningen till makten. Illouz visar problemet med att både vara demokratisk intellektuell och innehavare av makten. Hon visar hur innehavet av makten gentemot palestinierna gör att det demokratiska idealet lätt havererar. Det slår mig att något liknande tycks hända i Sverige när det gäller integration av nyanlända flyktingar. De politiska förslagen om svenskundervisning och kunskap i svenska lagar syftar till att förenkla livet för nyanlända till vårt land. Men kravet på undervisning i svenska värderingar har en annan underton än att hjälpa invandrare. Där ligger värderingar om vi och dom, vi är bättre än dom, vi har bättre värderingar och integration betyder att de ska bli som vi. Gör inte makten här ett våld på sin egen demokratiska retorik? Blott Sverige Svenska värderingar har.