Ett skifte mellan två sätt att uppfatta verkligheten

18/10 2018 av Lars Söderholm

Ämnen: , , , ,

Nyligen läste jag en liten skrift Gunnar Sundin gav ut 2017. Den heter Evolution som gudomligt kärleksprojekt. Reflektioner kring olika perspektiv på tillvaron 

 

Sundin återberättar den naturvetenskapliga bilden av evolutionen och skapelsen och parallellt driver han berättelsen om Gud som agerande kraft i tillvaron. 

 

Han refererar till religionspsykologen Hjalmar Sundéns tankar om perception. En utgångspunkt är bilder som kan tolkas på mer än ett sätt och där tolkningen spontant kan växla när man ser på bilden. Ett fint exempel, som filosofen Wittgenstein använder sig av, är en kontur som kan tolkas både som en anka och en hare. Sådana bilder hittar man lätt på nätet om man letar efter ”Wittgenstein duck rabbit”. Sundén använder sig av den här erfarenheten för att belysa synen på verkligheten, som vi kan se på ett sekulärt sätt och på ett religiöst eller andligt sätt.  

 

Verkligheten ter sig på det ena sättet eller det andra. 

 

Jag erinrar mig artikeln nyligen i Kyrkans Tidning som innehåller en intervju med författaren och missionärssonen Lennart Hagerfors. Han skriver om sina föräldrar som han ser på med värme och uppskattning. Men han ser också en svårighet. De drog en så skarp gräns mellan dem som var innanför och dem som var utanför. De som trodde och de som inte trodde. Han säger att han brottades med den frågan mycket intensivt i sin ungdom. Men att han så småningom landat i en situation där han tycker att han kan vandra ganska fritt mellan den ena gruppen och den andra. Han skriver att han på förmiddagen kan vara klar över att religionen är ett mänskligt påfund och på eftermiddagen få en andlig upplevelse. 

 

Ett skifte mellan två sätt att uppfatta verkligheten. 

 

Två sätt som appellerar till olika sidor av oss. Där den sekulära vänder sig till den vuxna delen av oss, den som med distans och kritik iakttar omvärlden. Och den andliga som också berör det lilla barnet inom oss, vår levande erfarenhet av att vara del av något större. Där har bönen sin plats. 

 

Lennart Hagerfors medverkar vid Kristen humanisms författarafton den 29 oktober i Stockholm. Se under rubriken Nyheter här på hemsidan.