Marina Abramovic – Pieta

9/2 2019 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Marina Abramovic  är en performancekonstnär som utforskar kroppens gränser och relationerna med andra människor. I performancekonst deltar konstnären och publiken som medaktörer. Marina har arbetat i decennier för att utveckla performancekonsten och varit nyskapande och inte värjt för känsliga ämnen.

The Cleaner var Abramovics uppmärksammade utställning på Moderna museet i Stockholm 2017. Denna utställning har bearbetats och satts upp på Palazzo Strozzi i Florens, nu i höst och vinter. Utställningen har också tidigare varit på Louisiana i Danmark. I Florens har bland annat arkitekturstudenter medverkat som aktörer.

Marina Abramovics Pieta, med maken som den korsfäste Jesus i sitt knä

Detta är första gången Marina Abramovic samarbetar med renässanskonst. Hon är uppväxt i dåvarande Jugoslavien med serbiskt ursprung. Föräldrarna vara partisaner och samarbetade med Tito. De hade en ställning i Jugoslavien som krigshjältar men var mycket borta från hemmet.

Som barn bodde Marina hos sina morföräldrar. Speciellt mormodern var aktiv ortodoxt kristen. Detta har sannolikt präglat Marina. Man upptäcker ideligen kristna referenser i den nu aktuella utställningen och tidigare verk.

På Domens museum Museo Dellopera Del Duomo finns ett annex till utställningen. Just här mittemot Michelangelos gåtfulla Pieta Bandini finns Marina Abramovic’s Pieta. Marina Abramovic är här Maria med den korsfästa Jesus i sitt knä. Det är en arrangerad bild och det är hennes man i Jesu plats. Den gåtfulla platsen och bilden har etsat sej fast i mitt minne. Kanske kan man se det som en symbol för kristen humanism.