Synas, höras eller förtigas

23/3 2019

Synas, höras eller förtigas – Om religionens roll i samhället

Detta är än så länge arbetsnamnet på Sommarmötet för Förbundet Kristen humanism i Leksand 7-11 augusti 2019.

Vi ställer frågorna om trons roll i samhälle och politik, om tron som ett bidrag till hopp eller möjligen ibland som ett hot.

Bland de medverkande finns diakonen och aktivisten Annika Spalde, professor Bengt Kristensson Uggla, diakonen Anna Ardin, biskop Mikael Mogren; ordföranden i Kristen humanism Bo Forsberg, musikerna Thomas och Yvonne Carlström och flera intressanta personer som vi ännu inte fått definitivt besked om men som vi hoppas kunna återkomma om snart.

Utflykter och gudstjänster hör till sommarmötena, liksom förhoppningsvis många goda samtal och nya möten.

Folder om sommarmötet kan laddas ned här.