Tillit som bärare av demokrati

8/4 2019 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

För en tid sedan uppmärksammades i media hur ledamöter i riksdagen och EU-parlamentet tagit ur ersättningar de kunnat tjäna på privat, vilkas ageranden ligger till grund för denna bloggtext.

Samhällsbeslut i en demokrati sker genom lagar, ibland med tillägg av förordningar och direktiv. Fungerar demokratin, dvs efterlevs besluten som demokratin förutsätter med respekt för individers frihet och lika värde? Det sker genom tillsyn. Ombudsmän (JO och JK) och slutligen med juridik. DN, Uppdrag granskning och andra medier granskar. År tillsyn tillräcklig garanti för att demokratin fungerar? Jag känner stort obehag att det skall visa sig att de politiker jag valt skall avslöjas ha snikat till sig av allas gemensamma medel. Jag tror, efter den senaste tidens händelser, att demokratin förutsätter att alla tar ett personligt ansvar för demokratins grundvärden. Tillsyn gränsar mot övervakning och bristande tillit. Bristande tillit som är välgrundad är ett hot mot demokratin och ger förmodligen ett utrymme för populism, eliten skor sig på vår bekostnad. Demokrati behöver inte bara ett övervakningssystem, utan att medborgarna har tillit till dess aktörer.