Försoningens hemlighet

2/7 2019 av Erik Lundgren

Ämnen: ,

Den israeliske historikern och antropologen Yuval Harari, som skrev best-sellern Sapiens gör i sin nya bok 21 lektioner för det tjugoförsta seklet en genomgång av mänskligt tänkande. En raljerande beskrivning av ideologiska, politiska och religiösa galenskaper under historien. Han menar att religion har två komponenter, som även är verkningsfulla i politikers händer. En berättelse och en rit. Han tar upp nazisternas berättelse om arierna och de rituella massmötena. Berättelserna behöver inte vara sanna för att fungera. Den kristna trons berättelse om den allsmäktige guden som med ord skapade kosmos kan inte prövas och visas vara sann. Än mer osannolikt är det att denne gud skulle stiga ned på planeten och bli människa genom en ung flicka i Galileen, en obetydlig landsända i Israel.

Jag stannar upp här.  Jag tror att Harari har fattat kärnan i berättelsen om inkarnationen. För att bli människa, en som vi, är kosmos för litet. Den Gud som är Ordet, genom vilket allt är till, tog just en obetydlig gestalt för att skapa det mänskliga i sin fullhet. Jag undrar om inte Harari har hittat försoningens hemlighet i den osannolika berättelsen?