Ålevangeliet

19/1 2020 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Ålen är en märklig fisk som gäckat mänskligheten i tusentals år. Aristoteles trodde den uppstod av sig själv. Först under 1900 – talet har man fått insikt om att den fortplantar sig i Sargassohavet nordost om Kuba. Ålen är då en larv som börjar sin långa vandring över Atlanten för att sedan bli glasål och vandra upp i vattendrag i Europa och växa till sig i sötvatten. När ålen väl är fullvuxen efter ett antal år och blir gulål börjar den sin vandring neråt havsvattnet. Målet är att ha samlat fett och näring för att göra den långa vandringen tillbaka till Sargassohavet för att där fortplanta sej och sedan dö. Vår kunskap om ålen är bristfällig och ingen har någonsin sett en ål fortplanta sig i Sargassohavet.

Foto: Erling Svensen WWF Canon


Patrik Svensson har skrivit boken Ålevangeliet, som blivit mycket uppmärksammad i höst. För Patrik är det också en ömsint personlig resa då han tillsammans med sin far under barndomen brukade fånga ål i Skåne. Fadern var asfaltarbetare och älskade att äta och fånga ål på fritiden. Av sitt arbete fick fadern en yrkesskada och avled av denna. Patrik Svensson beskriver ett sorgearbete över fadern och ålen som numera är utrotningshotad. Han beskriver också en klassresa. Han är numera är kulturredaktör på Sydsvenskan. Ålfisket i Sverige idag är begränsat till ett litet antal fiskare utefter Hanöbukten som har licens och samtidigt arbetar för ålens överlevnad. Kraftverksdammar är ett stort bekymmer för ålen som kan fastna i turbinerna. En del kraftverk har dock börjat försöka hjälpa ålen förbi dammarna. Internationellt är läget bekymmersamt och ålen kan komma att dö ut.

Rachel Carson gav 1962 ut boken Tyst vår som handlade om hur miljögifter i den amerikanska naturen tystade fågelsången. Den svenske zoologen Kai Curry – Lindahl gav 1973 ut boken Låt dem leva om utrotningshotade djur internationellt som en följd av miljöförstöring. Ålen är ett mycket känsligt djur där en rubbning av ekobalansen i kombination av rovfiske hotar dess existens. Patrik Svenssons bok om ålen har dock ett bakomliggande hopp. Kanske kan vi samla oss så att ålen lever vidare men det fordrar ett internationellt samarbete som vi ännu bara delvis har.

Den ekologiska krisen vi nu ser har som toppen på isberget klimatförändringar som hotar mänsklighetens överlevnad. Personligen är jag hoppfull om en omställning till fossilfri miljö. De alternativa energikällorna utvecklas snabbt. Ålevangeliet är en bild för mänskligheten som sådan där jag trots allt vill ha en tro på livet för både ålen, människan och planeten.