Palliativ vård – skyddsmantelmadonna

2/9 2020 av Benny Fhager

Ämnen: , , ,

Palliativ vård är vård av svårt sjuka människor där man inriktar sej på att lindra och se människan i ett helhetsperspektiv. Ordet pallium är latin och betyder mantel. Man skall vårda varsamt, lyhört och se till varje människas speciella situation och behov. Ett samarbete med anhöriga och arbete med tvärprofessionella team brukar utmärka palliativ vård. Barbro Beck-Friis var en pionjär för palliativ vård i Sverige, med utgångspunkt i Motala byggdes hennes speciella hemsjukvård upp under 1970-80 tal. Numera finns på många ställen avancerad sjukvård i hemmet ASIH. Hospice för vård i livets slutskede kompletterar hemsjukvården. Hospicerörelsen byggdes upp i England på 1960-talet en pionjär var Cicely Saunders.

Madonna della misericordia ognissanti. Francesco Bini, Wikimedia Common

Hospice fanns på medeltiden och var hem för pilgrimer där också sjuka fick vård. Skyddsmantelmadonnor är jungfru Maria  som ger lindring och barmhärtighet under sin mantel. Under medeltiden fanns i kyrkorna skyddsmantelmadonnor i Sverige både i form av målningar och statyer. Traditionen har sina rötter från östkyrkan speciellt Konstantinopel där Marias mantel lär ha funnits som relik. Under medeltiden och renässansen var skyddsmantelmadonnor vanliga konstnärliga motiv i kyrkor.
Digerdöden och flera vågor av pesten svepte över kontinenten och människorna behövde skydd under Marias mantel.
Nu sveper en pandemi över världen och vi behöver palliation mer än någonsin. Utanför Lunds domkyrka har konstnären Lena Lervik gjort en skyddsmantemadonna staty 2015. Så förenas årtusenden ånyo. Mänskligheten behöver lindring, skydd och barmhärtighet i vid mening när våld. orättvisor och naturförstörelse plågar vår värld.