Att äga gemensamt

3/2 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: ,

Marknadskrafterna har framgångsrikt skapat ekonomisk tillväxt, som skapat rikedomar för ägare, men även resurser för många människors dagliga liv. Konkurrens och utslagning av det minst produktiva är en viktig mekanism för värdeökning.

Inom forskarvärlden finns en annan företeelse. I forskningsinstitutet CERN skapade Tim Berners-Lee 1990 World Wide Web. CERN öppnade www för allmänt bruk 1993. Vi känner det som internet. För forskarsamhället öppnades en ny värld. Andra forskares publikationer blev tillgängliga genom stora databaser. Nya metoder som PCR och DNA-sekvensering blev snabbt praktiskt tillgängliga för alla. Det totala mänskliga genomet lades snabbt ut på WWW. Ett svenskt bidrag är Human Protein Atlas, som har information om all människans proteiner, vilka celler som uttrycker dem mm och som är allmänt tillgängliga.

Det intressanta är att ofantliga värden har skapats genom öppenheten. Ingen enskild forskare äger data, men värdet av data ligger i att alla har tillgång till dem. Det finns visserligen konkurrens, men som inte syftar till att slå ut andra ägare utan att öka kunskap. Borde inte Tim Berners-Lee få Nobel-priset i ekonomi för sin insats, som på ett dramatiskt sätt ändrat vår förståelse av hur värdeökning kan ske genom det gemensamt ägda.