Ekonomi, hållbarhet, framtid

24/4 2021 av Lars Söderholm

Ämnen: , ,

Ser Ekonomibyrån i SVT. Ett intressant samtal under ledning av Carolina Neurath om ekonomin och den utvecklingen på börsen. Har vi skäl att förvänta oss en positiv utveckling eller en krasch? De tre deltagarna, Simon Blecher, Sven Hagströmer och Maria Landeborn, är överens om att de stora stimulanspaket som skapats ger och kommer ge en god utveckling. Åtminstone så länge pandemin pågår. Alla tre förutspår sedan en djup (ordentlig) nergång. Uppfattningen om hur långt i framtiden denna ligger varierar mellan ett par och sju år,

Det är ett långt tidsperspektiv. Anmärkningsvärt är att ingen av dem nämner den akuta frågan om global uppvärmning. Det handlar både om vilka satsningar som måste göras för att bromsa denna katastrofala utveckling och därmed de kostnader det för med sig. Men det handlar än mer om priset för den globala uppvärmningen om vi fortsätter med business as usual.

En börspsykolog intervjuas. När Hagströmer ser honom fångas hans intresse direkt av de böcker psykologen har på sina hyllor. De handlar om beteendeekonomi. Under ganska stort motstånd har ju det ekonomiska tänkandet börjat integrera psykologi, för att därmed få en mer realistisk bild av hur människor faktiskt agerar ekonomiskt. Hur länge dröjer det innan det ekonomiska tänkandet på djupet integrerar de perspektiv som har med hållbarhet att göra, med jordens ändliga resurser?

I Stockholms universitets Hållbarhetsforum 22 april 2021 avslutade professor Kevin Noone sitt föredrag med en bild ur Dasguptas The Economics of Biodiversity. I den är ekonomin inbäddad i biosfären.