Humanism under antropocen

17/8 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

Antropocen är ett namn för nuvarande geologiska tidsålder för att beteckna människans påverkan på klimat och ekosystem, med start vid industrialiseringens början. Människans egenskaper som biologisk art förstås som biologisk evolution, med mutationer i arvsmassan och selektion av gener som gett reproduktiv fördel. Förståelsen av uppkomst av mänskliga egenskaper som en följd av evolution illustrerar Cartesius dilemma: hur kan materien åstadkomma mänskligt medvetande, ett medvetande som gjorde det möjligt att göra verktyg för jakt, hugga ned skogar för odling av mark eller bygga maskiner för industriell produktion? Mänskligt samarbete gjorde mänsklighetens framgång som unik art på planeten möjlig.

Humanism kan förstås som en idéströmning som kan styra det mänskliga medvetandets framfart under antropocen. Humanismen anses betona varje enskild individs värde eller bildningens vikt. Andlighet och religion eller politiska ideologier förutsätter att vi som art har ett medvetande.

Vi som kallar oss kristna humanister har en viktig uppgift att genom samarbete med andra humanister hindra att antropocen slutar med en katastrof för jorden genom överutnyttjande av dess resurser.