Det sekulära Sverige

5/9 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: ,

Ordet sekulär kommer från latinets sæcularis = som hör till seklet, det vill säga till de till tiden avgränsade, jordiska eller världsliga förhållandena. I Tyskland användes termen när kyrkliga makthavare miste sin politiska makt som världsliga furstar. När kyrkan skildes från staten år 2000 sågs det som ett tecken på att staten är sekulär. I allmänt språkbruk brukar ett land beskrivas som sekulärt när befolkningen inte utövar religion. Att Sverige har ett sekulärt politiskt system styrks av att kyrkan saknar politisk makt, med undantag för vigselrätten. Men mer än hälften av befolkningen tillhör Svenska kyrkan och tror på en högre makt.

Jesus Kristus förstås i kyrkan som att Gud har blivit människa, dvs gick in i världen. Med samma språkbruk skulle man kunna säga att Gud är sekulär i gestalt av Jesus Kristus. Personligen har jag valt partier för min röst, vars program bygger på en ideologi som stämmer med vad Gud vill. Hit hör att värna om änkor och faderlösa, alla människors lika värde. Inte att hindra flyktingmottagande eller utöva rasism.

De politiska riksdagspartier som ställer upp i kyrkovalet har sin givna roll i det sekulära politiska beslutsfattandet. Men jag är inte förvånad över att de också vill verka inom Svenska kyrkan, som har en roll att föra budskapet vidare i Sverige som en konsekvens av att Jesus Kristus var Gud som blev människa och gick in i den mänskliga världens villkor.