Frihet och valfrihet

5/10 2021 av Erik Lundgren

Ämnen: ,

Frihet och valfrihet är begrepp som ligger nära varandra och ligger ofta i fokus i aktuell politisk debatt. Frihet betyder oftast att individen förfogar över sitt liv och sina tillgångar men utan att inskränka andra på individers frihet. Valfrihet innebär att individen kan göra ett fritt val mellan möjligheter, som upplevs vara olika. Det valda kan vara sådant som andra fria individer av egen fri vilja skapat tex skolföretag, sjukhus eller nätläkare. Begreppet valfrihet kan därför komma i konflikt med komponenter i begreppet frihet genom att en individs fria val påverkas av en annan individs val.

Tanken på en fri vilja är fokus för en gammal filosofisk debatt. Den har fått näring av en allt större förståelse av molekylära och fysiologiska skeenden som en förutsättning för medvetandet. Vår förståelse av evolutionen innebär att vissa beteenden har selekterats som gör att vi reagerar på oväntade händelser med nyfikenhet, oro eller förväntan. Detta utnyttjar algoritmer i sociala medier, så att de tar allt större utrymme i vårt medvetna liv. 

Det finns skäl att fundera på skillnaden mellan frihet och valfrihet och om det vi upplever som ett fritt val i själva verket är uttryck för någon annans frihet.