Främlingsfientlighet kontra gästfrihet

7/9 2022 av Sten Högberg

Ämnen: , ,

När jag skriver detta är vi i slutfasen av en makaber valrörelse som aktivt ifrågasätter delar i en demokratisk värdegrund, som under lång tid fått våra disparata politiska ideologier att samsas kring viktiga universella värden. Värden som byggt eller framför allt sökt bevara den tillit som all demokrati behöver.

I ivern att ta över taktpinnen har borgerliga partier gått i allians med nationalisterna, med den blåögda förhoppningen att man ska kunna samarbeta kring sakfrågor utan ideologiska etiketter. De borgerliga tycks tro att ett samarbete kring att begränsa antalet asylsökande inte behöver vara ideologiskt, bara för att man själv motiverar åtgärderna med ekonomiska argument och att landet behöver tid på sig att integrera dem som vi redan tagit emot.

Alla politiska och administrativa begränsningar av den internationella konventionen kring asylrätten, anger tonen för hur arbetsgivare och allmänhet sa förhålla sig till vårt lands innevånare som kommit till oss från svåra förhållanden i sitt eget land. Svenska folket uppmanas indirekt att motverka att våra gäster, som fått eller ännu inte fått uppehållstillstånd, ska kunna känna sig hemma hos oss. Det är dessa signaler som hindrar alla våra invandrare att integreras.

Sverigedemokraterna kräver assimilation och motarbetar integration med alla medel. Moderaterna lovordar SD:s kamp mot flyktingströmmarna, trots att det bekräftar främlingsfientligheten som utövas både öppet på gatorna och fördolt över köksborden i stugorna.

Gästfrihet handlar om beredskapen att ta emot en främlingsom behöver en plats att vila sig på, få mänskligt stöd att hitta fram i en ny kultur och så fort som möjligt finna arbete och försörjning. Att aktivt motarbeta detta på samhällsnivå och medborgarnivå är främlingsfientligt. Att aktivt stödja detta på alla nivåer är gästfrihet. Det kan se ut på många sätt, men de människor som är inblandade i processerna behöver vara ”openminded”, inte vara rädda för annorlunda världsbilder, andra beteendemönster, men inte heller rädda för att förklara den egna världsbilden och förklara vilka beteendemönster som svarar mot denna världsbild.

Det finns tusentals kanske miljontals gästfria människor som är beredda att stå nära en människa som är på väg in i vårt samhälle. Det är viktigt att de inte hånas och hindras av främlingsfientliga krafter som nationalistanstrukna partier gärna håller under armarna utan att synas. Det är viktigt att de får stöd av en regering och riksdag som faktiskt vill integration.

Främlingsfientligheten hotar också mångfalden bland alla medborgare. Mångfalden av religiösa identiteter, kulturella identiteter och sexuella identiteter.

Många av våra religiösa grupperingar och kyrkor har människor som växt upp med begreppet ”sodomi”, som var straffbart i vårt land för mindre än hundra år sedan. Ordet kommer från namnet på en av de städer som utraderades av en eld och svavelstorm på den plats där Döda havet nu ligger. Den bibelkunniga känner säkert till berättelsen om Abrahamsom för c:a 4000 år sedan förhandlade med ledaren för en grupp av tre män som tog emot Abrahams gästfrihet. Han förhandlade om att innevånarna i städerna Sodom och Gomorra skulle räddas undan det hot som låg över dem. Han fick löfte om att om minst tio fanns vara rättfärdiga så skulle alla räddas. Det var bara en man och hans familj som befanns rättfärdig.

Den kristna tolkningen av händelsen har tolkat orättfärdigheten som homosexualitet, medan de flesta judiska bibeltolkare menar att det handlar om främlingsfientlighet. Berättelsen inleds med gästfrihet hos Abraham. Den fortsätter med gästfrihet hos brorsonen Lot i Sodom som beskyddar gästerna mot de främlingsfientliga invånarna i staden. Inte ens döttrarnas blivande makar vill höra varningarna om en väntad katastrof i dalen. De vill alla förnedra främlingarna som är Lots gäster, genom att ”knulla skiten ur dem”, som är den universella metoden för heterosexuella män att förnedra manliga och kvinnliga fiender i krig.

Denna lilla detalj i berättelsen har gjort att många kristna kyrkor har låst sig vid homosexualitet som synd. Sodomi borde vara beteckningen på främlingsfientlighet.

Det enda sättet att stå emot främlingsfientlighet är att öppna sitt hjärta och ta emot dem som behöver någonstans att fly och öppet försvara dem. Idag gäller asylrätten dem som är förföljda. I morgon kommer klimatflyktingarna att stå vid våra gränser. De är ekonomiska flyktingar som idag inte har asylrätt. Till dess måste våra nya svenskar få utbildning och jobb och försörjning. Det behövs många händer för att hantera klimatflyktingströmmarna i framtiden. Vi är för få för att klara det själva och vi är bland de länder som har en stabil ekonomi. Att påstå att vi inte klarar att ta emot fler flyktingar än en liten rännil är ett förnedrande uttalande om människorna i vårt land.

Jag