Att söka freden bortom militära lösningar

28/1 2023 av Erik Lundgren

Ämnen: , , , , ,

Vid ett årsskifte kan det finnas skäl att fundera på utvecklingen. Vart är vi på väg? Det fasansfulla kriget i Ukraina. I retoriken är Ukrainas frihet lika med Europas frihet. Många länder sänder vapen av olika slag till de ukrainska slagfälten, även Sverige. Ingen bedömare menar att vapenhjälp förkortar kriget, det blir långvarigare där fler människor kommer att dö. Putin antyder gång på gång att Ryssland har kärnvapen.

För att värna Sveriges säkerhet finns det en riksdagsmajoritet för NATO-anslutning. Turkiet lägger hinder i vägen och USA ämnar stödja Sveriges och Finlands NATO-ansökan genom att sälja krigsflygplan till Turkiet, som har väpnade konflikter med kurder i Norra Syrien.

Innan första världskriget fanns flera militära allianser i Europa. Kriget bröt ut av en oväntad händelse, mordet på den österrikiska tronföljaren. Hitler kom till makten i februari 1933 genom en ordinär parlamentarisk process.

Jag tror inte att vi når fred genom att bara tyda tidens tecken. Det krävs andra åtgärder än militärallianser eller vapenhjälp. Jag önskar att det svenska ordförandeskapet i EU ska präglas av insikter i hur farliga militära lösningar är för att lösa mellanstatliga konflikter.