Vi bär hopp och liv vidare

5/2 2023 av Anders Wesslund

Ämnen: ,

”Hela hans liv präglades av ett internationellt engagemang och tro på solidaritet med de mest utsatta i vår värld. Rättvisa var ett ledord i hans fredsarbete och i hans kamp för respekten av de mänskliga rättigheterna”.


Den förre generalsekreteraren i Diakonia, den varma personligheten Karl-Axel Elmquist dog för en tid sedan, 93 år gammal. Han var bl a en av initiativtagarna och grundarna av Ekumeniska U-veckan och Sackeus på 1970-talet, det senare grunden till vad vi idag känner igen som Rättvisemärkt och i Fairtrademärkta produkter. Citatet ovan hämtar jag från hans efterträdares runa i DN 3/2, Bo Forsbergs, tillika nuvarande ordförande i Förbundet Kristen humanism. För inte så länge sedan lämnade även Bo Nylund detta jordeliv, mångårigt aktiv i kyrka, samhälle och vårt förbund. (Här på hemsidan finns en artikel av Bo utlagd; ”Vårt brokiga kulturarv. Perspektiv på medeltiden renässanser, reformation – och nutid.”)


För mig har både Karl-Axel och Bo haft betydelse i formandet av den person jag själv har blivit, från ung vuxen ålder i snäv småländsk frikyrkofromhet över år i Uppsala och Stockholms ekumeniska miljöer. De minner om en tid som känns avlägsen idag, där så mycket i Sverige och ute i världen försämrats. Men båda två levde i sin tro, där tro och handling var ett. De var båda enkla och samtidigt stora personligheter med skarpa intellekt, folklig förankring och med varma hjärtan. Jag bär med mig en liten del inom mig av vad deras liv kom att innebära för så många. Vi alla som mött dem, direkt eller indirekt, får göra detsamma. Det är fint att Bo Forsberg, Karl-Axels efterträdare på Diakonia och som står i samma tradition, idag är vårt förbunds ordförande.


Så bärs liv och hopp vidare i tro på Gud, människa och denna underbara och sårbara värld och väv av liv, som vi såväl ingår i som vi har i uppgift att värna.