Teologi i mediesamhället

6/5 2023 av Erik Lundgren

Ungdomar läser inte dagstidningar påstås det. Nätet bjuder på en uppsjö av appar, ofta byggda på algoritmer, som bygger på vad användarna intresserar sig för, en slags målinriktad påverkan. AI utmålas som ett hot, där egenintressen hos ägarna till AI-appar styr vad AI åstadkommer.

Väddö kyrka ligger nära vårt fritidshus i Roslagen. Det är en jättelik träkyrka i Carl-Johanstil. En vanlig söndag finns högst 20 personer i kyrkan. Ibland sjunger en kyrkokör eller framträder konfirmander på väg till lägerresa.

Vad kan kyrkan bidra med i dagens mediesamhälle? Varje söndag läses de mer än 2000-åriga bibeltexterna. Det hävdas ibland att evangelietexternas olikheter minskar trovärdigheten. Andra menar att sanna vittnesbörd om en viss händelse är mer trovärdiga om det finns skillnader, individer minns inte exakt samma saker. Evangelietexterna är vittnens muntliga berättelser som skrevs ned först årtionden och århundraden senare. Vardagsberättelser om starka händelser i vittnens liv.

Jag tror inte ungdomar finner livsvärden i de gamla texterna om kyrkorna anpassar sig till de metoder som är inne just nu i mediesamhället. Är vardagssmåpratets inneboende styrka en gemenskapstillgång för kyrkans urgamla texter även för ungdomar som använder Tik Tok och Facebook?