Koranbränning och yttrandefrihet

17/7 2023 av Erik Lundgren

Ämnen: , ,

.


Koranbränning sägs vara ett uttryck för yttrandefriheten. I det aktuella fallet utanför moskén i Stockholm hävdar Irakiern Salwan Momika att det är en protest mot sharialagarna i Iran. Jag frågar mig om en koranbränning i Sverige är uttryck för yttrandefriheten i vårt land.

Yttrandefriheten är en viktig del av demokratin. Demokrati innebär ju att människor med olika ideologier och olika uppfattningar i sakfrågor accepterar varandras skillnader och accepterar beslut som är motsatta egna uppfattningar. I kompromissens väsen ingår inte våldshandlingar.

I det aktuella fallet har polisen beslutanderätt och tidigare domstolsutslag anses viktiga som underlag för polisens åtgärder. Jag finner det störande när en demokratifråga inte underkastas en folklig beslutanderätt. Har koranbrännarna läst Koranen och samtalat med muslimer i Sverige hur Koranen ska förstås? När blev ett demokratiskt beslutsfattande en fråga för polisen, den enda instans i vårt samhälle som har rätt att använda våld?  I min uppfattning är inte yttrandefrihet och demokratiskt beslutsfattande en fråga om skadegörelse och våld mot andras uppfattning.

Toppbild: Image by Rafael Juárez from Pixabay