Värdshuset

7/8 2023 av Lars Söderholm

.

Att vara människa är att vara värdshusvärd – varje morgon en ny gäst.

En glädje, en sorg, en elakhet
eller en plötslig insikt kan dyka upp som en oväntad gäst.

Hälsa dem alla välkomna!
Även när det är ett gäng bekymmer, som våldsamt drar genom huset
och tömmer det på alla möbler; behandla ändå varje gäst med respekt.
Han eller hon kan bana väg för
en oväntad ny fröjd.

Den svarta tanken, skammen, illviljan möt dem alla vid porten med ett skratt och bjud in dem.

Var tacksam för vemhelst som kommer eftersom var och en av dem har skickats ut som en vägvisare från bortom.

Den här dikten av Rumi har varit min följeslagare sedan en tid. – Jalal al-din Rumi, 1207- 1273, var persisk poet och sufisk mystiker.


Image by Elisa from Pixabay