Sjukvården i kris

4/5 2024 av Benny Fhager

Ämnen: , , , ,

Vård

.

Sjukvården har under en längre tid varit underfinansierad. Vi ser nu fortsatt minskning av vårdplatserna från en redan låg nivå. Därtill växande vårdköer och personalproblem med arbetsmiljö, etisk stress och otillräcklighet. Ja, situationen i den svenska sjukvården är minst sagt oroväckande.

På de sista 20 åren har det skett en övervältring av skulder till kommuner och regioner. Statsskulden har blivit allt mindre och stor del av  Sveriges offentliga skuld bärs idag av kommuner och regioner. När ränta och inflation ökat såsom den gjort de sista två åren har det ekonomiska läget blivit prekärt för de flesta av regionerna. Totalt 17 av landets 21 regioner gick back ekonomiskt förra året, och det samlade underskottet uppgick till nästan 12 miljarder kronor. Regionernas pensionskostnader har skjutit i höjden till följd av den höga inflationen. Mina uppgifter bygger på material från tidningen Dagens Industri.

Statsbidraget till regionerna ökade under pandemin men har minskat därefter. Inför nuvarande år har många regioner lagt omfattande sparprogram med nedskärningar. Regeringen har i vårens tilläggsbudget gjort en satsning på drygt sex miljarder till sjukvården. Min bedömning är att detta är för lite och framförallt för sent. Nedskärningarna är redan igång och en svulten sjukvård får hungra alltmer. Från sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson talas om hjälp till regionerna med effektiviseringar och vårdvalssamordning.

Regeringen har förespråkat en ökad statlig styrning och det blev en parlamentarisk utredning, men som fast föda bidde det en tumme. Talet om hjälp med effektiviseringar kan av en pressad sjukvårdspersonal lätt uppfattas som cyniskt. Ytterligare problematiskt är att skillnaderna mellan regionerna ökar. Region Halland har en ekonomi i balans och ligger i norr nära Västra Götaland och i söder nära Skåne vars regioner skär ner. Regeringen lär sent omsider få krypa till korset och tillskjuta mer pengar till regionerna. Realiteterna kan inte spolas bort och någon marknad löser inte problemet.

Det är människor det handlar om, människor med smärtor och svåra sjukdomar som väntar på vård. Det är människor som skrivs ut för tidigt då de få vårdplatserna är överfulla. Det är  människor som arbetar i sjukvården i sitt anletes svett, som slits ner av etisk stress, uttröttning och känslor av otillräcklighet.

Det är människor som kräver en humanistisk välfungerande sjukvård som lever upp till kravet om en värdig, god och jämlik vård över hela vårt land.

BIld av Sasin Tipchai från Pixabay