Svenskhet

8/7 2023 av

Min farbror Gunnar släktforskade en del. Det gav mig med fler i släkten glädje över att få fatt i rottrådar till en av de grenar som vi är sprungna ur. Gunnar fick ett långt liv, han blev 97 år och begravningen i Västerås i januari var stillsam och fin. På Gunnars och min pappas sida […]

läs mer
Där man bränner moskéer bränner man också koraner

2/7 2023 av

Heinrich Heines ord ”där man bränner böcker bränner man snart också människor” har citerats många gånger i samband med de olika aktioner där koraner har bränts de senaste åren. Men faktum är att redan innan Paludan & co satte igång har ett antal moskéer i Sverige utsatts för mordbrand – ingen människa har fallit offer […]

läs mer
Ditt är riket, din är makten och härligheten

22/6 2023 av

För ett år sedan firade jag och min hustru midsommar på Smögen. På väg tillbaka över bergen till Makrillviken, efter ett besök på bryggan, hamnade jag i ett samtal om Guds allmakt, med en vän. I en slinga av samtalet försökte jag beskriva en oortodox tanke om Guds allmakt som jag tuggat på en tid, […]

läs mer
Nationaldag med bitter eftersmak

15/6 2023 av

Så har vi firat nationaldag. Med lite extra pompa p g a 500-årsjubileet av att Gustav Vasa valdes till kung. I mitt Facebookflöde gnälldes det en hel del. Sverige är väl äldre än 500 år? Varför 6 juni? Varför ska vi fira Gustav Vasa, han var väl inge bra? Skända flaggan! Vägra nationaldag! Jag tycker […]

läs mer
Synlig och osynlig fattigdom – allmosor och skatter 

11/6 2023 av

”Nå, ska det bli någon välgörenhet av nu, så pass på medan jag vänder ryggen till, ty den sanna välgörenheten sker i hemlighet.” (August Strindberg: Röda rummet)  Under tre höstveckor förra året var jag för första gången i livet på den afrikanska kontinenten; ett dagsbesök i Ceuta på nordafrikanska kusten 1979 räknas inte. Jag och […]

läs mer
Till partiledarna i Sveriges riksdag

9/9 2022 av

Vid förbundets senaste årsmöte i Vadstena för en knapp månad sedan föreslog Lars-Gunnar Frisk ett uttalande kring klimatfrågan. Maria Klasson Sundin och Anders Kristoffersson har tillsammans med Lars-Gunnar arbetat fram nedanstående brev. Detta har sänts till samtliga partiledare och har, på uppdrag av styrelsen, också publicerats i Kyrkans Tidning denna vecka (KT 36/2022). Till partiledarna […]

läs mer
Främlingsfientlighet kontra gästfrihet

7/9 2022 av

När jag skriver detta är vi i slutfasen av en makaber valrörelse som aktivt ifrågasätter delar i en demokratisk värdegrund, som under lång tid fått våra disparata politiska ideologier att samsas kring viktiga universella värden. Värden som byggt eller framför allt sökt bevara den tillit som all demokrati behöver. I ivern att ta över taktpinnen har borgerliga partier gått i allians med nationalisterna, […]

läs mer
Frihet och valfrihet

5/10 2021 av

Frihet och valfrihet är begrepp som ligger nära varandra och ligger ofta i fokus i aktuell politisk debatt. Frihet betyder oftast att individen förfogar över sitt liv och sina tillgångar men utan att inskränka andra på individers frihet. Valfrihet innebär att individen kan göra ett fritt val mellan möjligheter, som upplevs vara olika. Det valda kan vara sådant som andra fria […]

läs mer
Viruspandemins två utmaningar

27/3 2021 av

Den första gäller virus egenskaper. Virusmutationer är en slumphändelse, d.v.s. ju fler viruspartiklar, desto fler mutationer. Om mutationerna ökar förmågan att sprida sig, så blir det fler viruspartiklar. Så fungerar evolutionen, som ju är grunden till att liv uppstått ur materien och att tänkande individer som människor finns. Den andra utmaningen ligger i att vi […]

läs mer
Vardagliga möten

12/3 2021 av

Från två olika håll har jag de senaste dagarna blivit påmind om mötet, det vardagliga mellanmänskliga mötets betydelse. ”Det är så betydelsefullt nu under pandemin att stanna upp och säga något enkelt till den vi möter i vardagen, sa min kollega: ”Det kan vara till expediten i affären, möta blicken, utbyta ett par ord, eller fråga […]

läs mer