Teilhard de Chardin – Naturvetare, teolog och filosof

21/8 2011 av

I ungdomen funderade jag mycket på sambandet naturvetenskap kontra kristen tro. Att det inte gick att förena med en biblisk bokstavstro förstod jag nog redan i tonåren. Men evolutionen var också svår att förena med det kristna kärleksbudskapet. Jag blev vän med en katolik som introducerade Teilhard de Chardins tänkande för mej i början av […]

läs mer