Kristet humanistiskt manifest

29/10 2010

Kristet humanistiskt manifest

Vid sommarmötet 2010 arbetades en grundtext till ett kristet humanistiskt manifest fram.

Årsmötet har gav sedan styrelsen i uppdrag att under hösten arbeta vidare med och färdigställa manifestet.
Därefter kommer det att publiceras, bland annat här på hemsidan.