Sommarmötet: Gud och demokratin

10/1 2012

Den 1-5 augusti höll Kristen humanism sommarmöte på och i samarbete med stiftsgården Åkersberg i Höör. Närmare 150 personer deltog i föreläsningar, samtal, gudstjänster, workshops m.m. Programmet genomfördes i samarbete med Sensus.

Sommarmötet har uppmärksammats av Kyrkans tidning och tidningen Sändaren (8 augusti, ej tillgängligt på nätet).

Under sommarmötet hölls även årsmöte. Till nya styrelseledamöter valdes Agneta Enermalm Tsiparis, Staffanstorp och Dag Tuvelius, Uppsala.