Integration av läkare

25/9 2016 av  Benny Fhager

Bland läkare i Sverige är cirka 35 % utrikesfödda. Det varierar starkt mellan olika specialiteter. Min erfarenhet är från psykiatrin då speciellt äldrepsykiatrin. När jag grovt tänker igenom alla underläkare jag haft genom åren så torde cirka hälften varit utrikesfödda.

Inom läkarkåren är nationalitet egentligen ointressant. Medicinen och sjukdomarna är internationella och sen lång tid är behandlingar, läroböcker stora konferenser internationella, mestadels på engelska. Den medicinska kunskapen och praktiken är internationell till sitt väsen. Svensk sjukvård hade inte klarat sej utan sitt internationella inslag . Detta gäller i stort för alla yrkesgrupper inom sjukvården.

Att arbeta med integration av läkare som kommit hit har i stort varit framgångsrikt. Det finns skillnad mellan läkare från EU-länder och utanför EU. Du har en långt mycket längre väg att gå om du kommer från länder utanför EU. Du behöver gå svensk AT (allmäntjänstgöring) innan specialistutbildning exempelvis.

Långa vikariat på Neuropsykiatrin (äldrepsykiatri) har ofta varit läkare från länder utanför EU som behövt kvala in till allmäntjänstgöring inom den svenska läkarutbildningen. Vi får se hur det blir i framtiden då man ser över läkarutbildningen i stort för EU-harmonisering. Skulle mot bakgrund av min erfarenhet gärna se att läkare från länder utanför EU fick snabbare väg in att arbeta här.

Min erfarenhet under drygt 30 år är att läkare från Afghanistan, Ryssland, Ukraina, Pakistan , Irak och Iran med mera har genomgående haft goda resultat i sin tjänstgöring. Man behöver ge sej tid som handledare att prata om mer än själva det medicinska arbetet så underlättas integrationen. Att på en vårdavdelning all personal arbetar i teamwork förstärker den integrativa effekten. Språket är mycket viktigt och här har vi förordat svenska då patientkontakten mestadels sker på svenska. Läkarna är som regel själv ambitiösa att studera och arbeta med språkstudier.

Jag har haft läkare med kristen, muslimsk och judisk tro. De flesta läkarna upplever jag  ha varit relativt sekulariserade. Det har varit berikande att få ta del av traditioner från andra länder. Detta gäller för övrigt andra yrken inom sjukvården. Bland exempelvis städpersonalen finner man människor från mångahanda länder, en del med hög akademisk bakgrund.

Sjukvården kan integrera ännu bättre men har kommit långt i sitt arbete härvidlag. Sjukvården upplever jag i stort som en bra arbetsmiljö för integration.