Global trettonhelg i Rättvik 3-6 januari 2017

29/11 2016

Välkommen till Global trettonhelg, med temat

Att skapa fredliga och inkluderande samhällen

på Rättviks stiftsgård 3-6 januari 2017.

Gammal och ung är välkommen med, då vi på olika sätt fokuserar kring FNs globala mål 16, målet om fredliga och inkluderande samhällen. Föreläsningar, samtal, fest, bön och sång.

Mötet är ett samarrangemang av Förbundet Kristen humanism, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Kyrkan, Rättviks Stiftsgård och Sensus.

Länk till Broschyr med mer information

global-trettonhelg-2017