Planera in sommarmötet 2017

9/2 2017

Förbundet Kristen humanism har varje år ett sommarmöte, och detta år blir det i Växjö 2-6 augusti 2017. Planeringen är i full gång. Lägg gärna in det i din almanacka också. Mer information, och anmälningshandlingar kommer inom kort.

På sommarmötet genomförs också ett årsmöte där du som medlem har möjlighet att påverka. Motioner kan lämnas in senast tre månader innan årsmötet 5/8. Välkommen!

 

Fil 003

Delar av styrelsen, med ordförande Sven Hillert med årets bok i handen.

Nyvald sekreterare 2016, Ulrika Svalfors, Uppsala

Nyvald sekreterare 2016, Ulrika Svalfors, Uppsala