En demokratifråga

6/2 2017 av Lars Söderholm

Ämnen: , , ,

Är det bra att val till riksdag, landsting och kommuner sker på en och samma dag? En svårighet med det nuvarande systemet är att uppmärksamheten primärt gäller riksdagen. Kommunalvalet får en viss uppmärksamhet för att kommunala frågor är nära ens vardag. Men landstingsvalet hamnar väldigt lätt i skymundan trots att landstinget ansvarar för både resor och sjukvård.

Detta har blivit väldigt tydligt under den långa och penetrerande granskningen av Nya Karolinska Sjukhuset. Det är framförallt Svenska Dagbladet som synar detta projekt. Ett par frågor som är kontroversiella är finansieringsformen genom privata lån och det faktum att enbart ett anbud kom in, från Skanska. Jämförelser med sjukhus i Tyskland har gjorts. Där har sjukhus som har jämförbar storlek och kapacitet byggts till en bråkdel av kostnaden.

Det har också framkommit att Alliansregeringens Fredrik Reinfeldt och Anders Borg försökte få ledningen i Stockholms läns landsting att hitta en annan finansieringsmetod, men Landstingets ledning lyssnade inte.

Nu har relativt nyligen posten som finanslandstingsråd fått en ny innehavare, som intar en mer kritisk hållning till finansieringen av Nya Karolinska Sjukhuset. Det anses att Moderaterna inför riksdagsvalet 2018 inte vill ha någon i landstingets styrelse som kan uppfattas som slösaktig med offentliga medel. Också här ligger fokus primärt på riksdagen.

Jag tänker mig att om valen till landsting och kommuner skedde ett annat år än riksdagsvalen skulle kontroversiella projekt sannolikt nå allmänhetens kännedom och komma till allmän diskussion mycket snabbare och kanske att stora, viktiga och dyrbara projekt då kunde modifieras på ett tidigare stadium.