Religiös ondska

29/5 2017 av Erik Lundgren

Ämnen: , , , ,

Terrordåden i många europeiska städer fyller oss med fasa, en ofattbar ondska som inte respekterar människoliv, inte ens det egna livet och än mindre barns liv. Terrordåden just nu sker med en islamsk motivering. Journalisten och författaren Åsne Seierstad ger i boken Två Systrar en insiktsfull bild av hur den religiösa muslimska trosniten leder till onda handlingar. Men det är för enkelt att tillskriva islam och alla muslimer ett ansvar för ondskans handlingar. Den kristna historien rymmer exempel på hur tron motiverade ondska. Jag tänker på inkvisitionen, korstågen och religionskrigen. Luthers inställning till judar fick honom att föreslå åtgärder, som i bestialitet endast överträffades av nazismen. Jag skriver detta i Roslagen, några mil från Knutby.

I min bokhylla hittar jag en ärvd bok skriven av min svärfars farbror, biskopen och teologen Tor Andrae, Det religiösa anlaget, tryckt 1951 samma år som DNA-spiralens struktur publicerades. Han hävdar att religion, definierad som ”tron på någonting för människan absolut värdefullt” bygger på ett anlag. Som genetiker fann jag det spännande om han tänkte sig en Gudsgen. Men han menade med anlag något annat än en DNA-sekvens med information om aminosyresekvensen hos ett visst protein. Snarast menar han ett beteendemönster som kan uppstå hos alla i vår art, spontant utan särskild undervisning, ungefär som språklig kommunikation. Han gör en genomgång av arkeologiska, historiska fakta som stöd för tanken om religiöst beteende som en inbyggd egenskap hos människan i alla kulturer och tidsåldrar.

Jag slås av en jobbig tanke. Tänk om Tor Andrae har rätt att det ingår i vår mänskliga natur att tro på ett högsta väsen. Där finns också en ondskefull komponent, att förgöra den som tror på annat sätt eller att makthavare använder den benägenhet vi alla har att hålla något för heligt i onda syften. Här finns kanske stoff för religionsdialog mellan kristna, hinduer, judar och muslimer. Jag ser inom mig Tahrirtorget fyllt av kopter, muslimer, ateister och judar, som omfamnar varandra i uppriktig acceptans av varandras olika gudstro, utan förakt eller vilja att beröva varandra livet.

 

Kommentera gärna  texten på Facebook: https://www.facebook.com/KristenHumanism/