Frågan snarare än svaren

4/11 2017 av Lars Söderholm

Pratar med en av mina körkollegor i basstämman. Jag har förstått att han är jude. Mina filosofistudier på Senioruniversitetet har gett mig mycket. Det har slagit mig att judiska filosofer tillför något speciellt. Jag tänker på Martin Buber, Emmanuel Levinas men också Jacques Derrida. Det som är framträdande är att de ofta pekar på dialogen som en kärna i tillvaron. Skillnadens centrala betydelse.

Så jag nämner detta för min baskollega. Jo, det är ett annat tänkande, säger han. Och efter en stund sammanfattar han det i en mening: i det judiska tänkandet är frågan viktigare än svaren.

Jag tänker på min egen erfarenhet som forskare. Det här är något som stämmer för mig. Det verkligt centrala är att hitta en fråga eller kanske att en fråga hittar mig.