Samma land?

31/5 2020 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Med en suck lägger jag ifrån mig Elin Anna Labbas bok Herrarna satte oss hit, som handlar om hur samebyarna i Norr tvångsförflyttades av Staten. Det är upprörande familjetrauman, som kommer fram i bilder och familjeberättelser. Samma dag läser jag en insändare i min lokaltidning, en skribent som upprörs över HD:s beslut om Girjas samebys rätt till jakt och fiske på stora ytor i Norrbotten. Skribenten säger att vi stockholmare betalar mycket mer skatt än norrbottningarna, varav en del går till glesbygdsstöd i Norrbotten. Varför skulle vi inte få jaga och fiska i Norrbotten? Vi i Stockholm har mycket pengar, Norrbotten har mycket natur, varför ska inte vi som bor i samma land kunna dela våra tillgångar med varandra?

Samma land, jag tror inte Labba håller med om detta. Sverige, Norge och Finland gjorde 1923 en gränsöverenskommelse, som satte stopp för renägarnas renbetesområden med rötter från bronsåldern. Detta koloniala beteende fortsatte när gruvdriften och vattenkraftsuppbyggnaden kom igång. Flera samebyar tvingades flytta till nya renbetesland i Västerbotten, där det redan fanns samebyar med egna renbetesmarker. När norrbottensrenarna självmant vandrade norrut löste länsstyrelserna detta genom tvångsslakt, som berövade många samer deras uppehälle.

Konflikterna vidrör djupare frågor, vem äger resurserna i marken där jag bor? Och hur länge har just min släkt bott här? Sara Lidman argumenterade lidelsefullt för att värdet av tillgångar som gruvmalmer och vattenkraft skulle stanna i norra Sverige. Vem har rätt till Västbanken, människor som räknar tiden från templets förstörelse, eller de som bor där just nu? Som bott där i generationer 1948 eller som har byggt nya bosättningar där? Oljan som vår tid borrar upp lär vara rester av uråldriga skogar. Vem äger oljan, de som bor eller har makten i Norge eller Saudi?

Jag lägger ifrån mig lokaltidningen och undrar hur kan någon hävda äganderätt till det som borde höra till hela mänskligheten?

Texten referar till Högsta Domstolens beslut i Girjasmålet 20200123. Här finns ett par länkar: Sametinget, SvT.