Babij Jar då och nu

12/4 2022 av Benny Fhager

Ämnen: , ,

Babij Jar är en ravin i västra utkanten av Kiev, (Babyn Jar på ukrainska). Platsen är känd för flera massavrättningar under andra världskriget. Den 29 – 30 september1941 avrättades där 33000 judar, av nazityska trupper, genom arkebusering. Det fanns också ukrainska milismän med vid dådet. Den ryske poeten Jevgenij Jevtusenko har skrivit en berömd dikt om Babij Jar. Tonsättaren Dimitri Sjostakovitj har skrivit sin trettonde symfoni till minne av denna händelse och plats.  Den 24 februari 2022 på morgonen invaderar Ryssland Ukraina. Den ryske presidenten Putin förklarar det vara en militär specialoperation. Skälet för invasionen skall enligt Putin, bland annat vara att avnazifiera Ukraina. Den 4 mars bombar Ryssland minnesplatsen över Babij Jar. Vi får framledes se krigsbilder vi inte sett sedan andra världskriget. Det är djupt tragiskt att så många civila i Ukraina blivit offer. Ryssarna har bombat sjukhus och barnhem  och står nu under utredning för krigsbrott vid krigsförbrytartribunalen ICC i Haag.
Fyra miljoner människor från Ukraina har blivit flyktingar i Europa på kort tid. Ryssland som är en gammal kulturnation har inskränkt de mänskliga rättigheterna så till den grad, att människor, speciellt utbildade yngre, flyr därifrån.
Det finns inga segrare i krig. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort (Esaias Tegnér). Vi får be för att det på något sätt uppenbarar sig en möjlighet till försoning och fred mellan de stridande. Men just nu känns freden bara så avlägsen.