Evidensbaserad ekonomisk kunskap

7/12 2022 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Den bärande idén i demokratin är att folket väljer de politiska makthavarna. Jag finner det rimligt att högt beskatta människor med höga inkomster eller förmögenheter, om denna resurs går till skola och sjukvård. När Lis Truss gjorde motsatsen i Storbritannien nyligen rasade pundet. Vem fattade de beslut som gjorde att pundet rasade i värde? Inte folkvalda.

Sverige har brottats med olika nivåer av inflation under några år. Experter i Riksbanken beslöt att sänka styrräntan och vips steg inflationen till önskade 2%. Hur vet man att 2% är bra för människors köpkraft? I valet av vardagsvaror? Nu är inflationen betydligt högre och då höjs styrräntan. När jag som medborgare försöker förstå vad som ligger bakom besluten följer jag intervjuer i media av experter. Det enda jag får veta är varför 1,75% är en bättre bedömning än 2,0% och att styrräntan blir högre om några månader.

Politiska beslut om ekonomi har vi överlämnat till experter i Riksbanken. Det är lätt att samtycka till att evidensbaserad kunskap ska ligga bakom politiska beslut i en demokrati. Det sker inte just nu inom det ekonomiska området. Jag saknar information om varför ibland sänkning och ibland höjning av styrränta är ett säkert sätt att fastställa inflationsnivån.