Hemkänsla på Stockholms centralstation – ytliga intryck och minnets rötter

15/12 2022 av Anders Kristoffersson

Ämnen: , , ,

För en tid sedan passerade jag Stockholms centralstation på hemväg mot Umeå. Under en kort matpaus omgavs jag av ett antal företagsnamn och mindes några andra. Det var Urban Deli, Upper Crust och Burger King. Det var Pressbyrån, T-Konsum och Elstar.  

Urban Deli är ett svenskt företag med engelskt namn. Upper Crust, internationellt ägd restaurang, finns vid resors knutpunkter. Burger King gör mer intryck men saknar liksom de andra två särskilda rötter. I alla fall för mig. 

Pressbyrån, däremot, har rötter i folkhemmet utan att vara institution eller myndighet. Ursprungligen skapat 1899 av tidningsutgivarna för spridning av tidningar. Nu ägs det av ett norskt familjeföretag. Men den har ändå en halvofficiell ställning. Vi har alla köpt en tidning på Pressbyrån eller en korv vid tågbyten och känner oss då som en del av samhället. Förstås inte som när vi röstar eller får en Covidspruta i en stor mässhall. 

T-Konsum var redan före ombyggnaden till Coop och flytten runt 2010 till andra sidan tunnelbanegången (mitt emot Pocket-Shop) en närbutik för många resenärer. Det var Sveriges mesta mataffär. Särskilt för tunnelbane- och pendelstågsresenärer, på resa hem sena vardagkvällar efter avslutat eller avbrutet arbete. Lanthandelns totala motsats.  

I lanthandeln kände handlaren alla och i stort sett alla kunder handlaren. Så inte på T-Konsum. Vi kunder, ur en grupp på mer än dryga miljonen arbetsresenärer, kände möjligen igen de i kassan men kassören väldigt få av oss. I all denna tämligen totala anonymitet fanns ändå en särskild värme och samhörighet under det låga butikstaket. 

Under 2000 – 2012 var jag kyrkvärd i Huddinge församling. Det var då märkligt att möta ett bekant ansikte i T-Konsumkassan. Mannen hade några gånger varit i kyrkan och också tagit nattvarden. Vi låtsades inte om varandra. Varför? Kanske därför att trons uttryck är något privat och diskret. Kanske därför att vi var två män i medelåldern. 

Elstar står för Sveriges flesta handtorkar. För den i Örebro barnfödde är det en särskild känsla att besöka toaletten på Stockholms central och där möta Elstars telefonnummer, 019-16 41 36. Det multinationella Dyson, ägt av Storbritanniens rikaste man, finns ju ändå på Bildmuseet i Umeå. Bland 08-orna hävdar sig i alla fall örebroarna. Men snart försvinner väl 019-numret. Den upplösning av lokala rötter, som började med att länsnumren på bilarnas registreringsskyltar försvann 1973, fortsätter då.  

Tre spridda intryck utan rötter och tre aktiverade minnen med hemkänsla.  

Journalisten David Goodhart myntade 2017 begreppen Somewheres och Anywheres för att förstå populistiska protester i den globaliserade senmoderniteten. Goodhart tror att ”Någon-stansarna”, de med rötter, utgör ungefär halva (engelska) befolkningen, medan ”Var-som-helstarna” skulle vara ca en fjärdedel. Begreppen säger något om politikens sociala rötter. 

Vi vet inte hur stora de olika grupperna är i Sverige. Årets valresultat signalerar en del, med SD:s inbrytning bland tidigare S- och C-väljare, på bruksorter och på landsbygden. Detta gäller nu inte bara rumslig geografi utan också mentala mönster, klass och kön. 

Jag tog ändå en Whopper Jr. Meal från Burger King. I stället för den korv från Lithells i Kumla, som varit mer naturlig för en närking. Korven fanns kanske på Pressbyrån. Men ibland får det vara måtta på hemkänslan.