Gästfrihet – att bygga tillitsfulla relationer i tider av kris

17/11 2023 av Sten Högberg

Ämnen: , , , ,

Människans mest hållbara sociala verktyg är tillit. Tillit är en bristvara i områden som är drabbade av krig. För alla som lever i områden som är utsatta för konflikter och våld med dödliga vapen, tvingas man att välja sida för att inte få fiender på bägge sidor i konflikten. Det blir tydligt i kriget mellan Hamas och Israels arméer.

De stridande parterna Hamas och Israel har både reguljära och irreguljära arméer. De reguljära trupperna förses med tyngre vapen och underställs strikt militära orderlinjer. De irreguljära trupperna kan vara mer löst organiserade grupper som agerar mer självständigt och bär inte uniformer, men är ändå ideologiskt inspirerade av den egna armén eller dess högsta ledning. Hamas använder sina irreguljära trupper att utöva våld mot de delar av den palestinska befolkningen som visar att de är emot konflikten och inte vill medverka i kriget. De irreguljära grupperna agerar aktivt för att tvinga in hela befolkningen och ena dem i kampen mot Israel.

Informationsflödet kring den inledande terrorattacken över gränserna mot judiska samhällen, familjer och pågående kulturella judiska festligheter, visar att både reguljära och irreguljära grupper hade tränats för självmordsuppdraget. Troligen hade många i de irreguljära grupperna fått tillgång till samma typ av droger som hjälper våra tonåriga mördare i Sveriges gängkrig att utföra bestialiska handlingar för att döda och lemlästa så många oskyldiga vapenlösa som möjligt. Hamas strategi är tydlig; att tvinga Israel att hämnas minst lika bestialiskt mot palestinier och därmed kunna förhindra att grupper av palestinier träffar partiella fredsöverenskommelser i framtiden. Det behöver vi vara med och förhindra.

Israel sätter enbart in reguljära trupper i belägringen av Gaza. Deras uttalade mål att förgöra Hamas visar att de har gått i Hamas fälla. Ju fler palestinier som dödas av Israel desto längre bort kommer freden och desto mer vrede kommer att mobiliseras mot Israel från arabvärlden men också från västvärldens demokratier. Hela krigsinsatsen från Hamas sida syftar till att öka omvärldens misstro mot Israel. Att visa världen att Israel inte är en David som kämpar mot Goliat utan att det är tvärtom. Kriget ska visa att palestinierna är den svagt beväpnade David som trotsigt kämpar mot det tungt beväpnade Goliat. Ett förött Gaza är en propagandaseger för palestinierna i Hamas våta och blodiga dröm.

Israel å sin sida är har sina irreguljära trupper på Västbanken och i östra Jerusalem. De släpps fria att terrorisera palestinier som bor på Västbanken nu när västerländska observatörer som granskar brott mot internationell humanitär lag, har evakuerats från området. Det finns irreguljära Hamas-trogna palestinier även på Västbanken som söker få allt fler av de fredstörstande och tålmodiga palestinierna att göra gemensam sak med Hamas i Gaza. Det är mycket svårt, ja näst intill omöjligt för palestinier på Västbanken att inte stödja Hamas när sex gånger fler palestinier, barn, unga, gamla och sjuka, har dödats av Israels krigsmaskin än det antal judar som fick sätta livet till i bestialiskt mördande och som togs till fånga i första skedet.

Det som sker just nu bygger misstro över hela världen. Medan det dödliga vansinnet och krigspsykosen sprider sig, finns det väldigt få öron som lyssnar till ropen från omvärlden om vapenvila och fredsförhandlingar. Bägge sidor har så stora stödjande skaror världen över som förväntar sig total seger för sin sida. Även om de stridande på endera sidan börjar kalkylera med att kostnader och förluster blir alltför höga blir det allt svårare att ta rationella beslut med ett sådant tryck på seger från omvärlden.

Förutsättningarna för fred byggs av oss som följer nyhetssändningarna från en relativt trygg TV-soffa. Att stödja endera sidans rätt att försvara sig mot sina fiender är inte att gjuta olja på vågorna utan att gjuta olja på lågorna. Att bygga hållbar tillit kan vi bara göra genom att ta ställning för och stödja palestinier och israeliska judar som kämpar för fred och fredlig samverkan mellan palestinier och judar. De finns och de behöver aktivt stöd. Broar av tillitsfulla relationer behöver byggas tvärs över landgränser och inom vårt land med både judar och palestinier som fortfarande drömmer om fred och rättvis sådan och inte bara tillfälligt vapenstillestånd.

Använd din medmänskliga gästfrihet och våga lyssna till de förtvivlade röster vars anhöriga drabbats av kriget och som finns i din omgivning. Kom inte med förnumstiga förslag till lösning. Fredsvänner bland palestinier och judar vet själva vilka vägar som är realistiska om de får tillitsfullt stöd. De finns om du vågar gå utanför din komfortzon. Fredsbyggande broar börjar med Dig.